dissabte, 24 de desembre del 2011

En el transcurs de les nadales al carrer, la Tarabanda inaugura la nova Plaça!

El dissabte dia 24 de desembre, al matí, la Tarabanda va fer la inauguració popular de la nova Plaça de Taradell.

Els integrants de les bandes dels petits i dels grans de l'Escola Municipal de Música, s'havien unit amb la Tarabanda, que és la banda de música de l'escola i de Taradell, per interpretar nadales pels carres del centre urbà del poble.

Sorpresos, els vianants van aplaudir la inciativa de la banda de l'escola de música d'interpretar nadales pel carrer el dia abans de Nadal.  

Des de fa un parell d'anys, la Tarabanda porta a terme aquesta actuació pels carrers per animar el dia del Tió i la vetlla de Nadal amb la intenció d'esdevenir un acte genuí del poble.

Enguany, dues nadales sobretot -Cascabells i Jingle Rock-, van animar vianants i comerços i van moure una corrua força animada, entre els músics més joves, els més gradassassos i els pares i mares acompanyants que, a manera de camàlics desinteressats, afavoreixen la logística i converteixen la Tarabanda en més que un club d'estudiants de música.

Com a curiositat per a la història, la interpretació que van fer al damunt del nou paviment i enjardinat de la Plaça va significar la inauguració popular  de facto de les obres de remodelació d'aquesta plaça i del carrer del Joc de la pilota! D'aquesta inauguració casual i espontània, us n'oferim un vídeo. L'altre correspon a la interpretació efectuada a la cruïlla de la carretera de Montrodon amb el Passeig de Domènec Sert.
divendres, 23 de desembre del 2011

Problemes de motivació i convalidacions a primària

Responent a la sol·licitud d'un grup de famílies dels més belluguets de l'escola, dimecres dia 21 de desembre, dues mares, en nom seu, van assistir a la reunió que d'una manera regular manté la junta de l'Ampa de l'Escola Municipal de Música de Taradell.

Es van llegir i debatre les demandes argumentades que exposaven les anotacions escrites per membres d'aquelles famílies i que les dues mares van poder explicar per pròpia experiència. Es va acordar de sol·licitar una reunió amb la direcció de l'escola per tal d'exposar-les-hi.

Com que fonamentalment, es tracta de facilitar i potenciar la motivació i la incentivació dels nens i les nenes per als estudis musicals, entre les raons de desmotivació i les actuacions d'incentivació debatudes, es va acordar, també, d'estudiar la viabilitat de les convalidacions dels estudis musicals que se segueixen a l'Escola de Música amb els que es fan als centres de primària del poble. Amb aquest objectiu, doncs, es va creure convenient de demanar a l'escola la informació necessària per tal de poder elaborar un estudi que ens pugui presentar la viabilitat del pla. Si els resultats presenten una predisposició favorable per part dels diversos agents implicatsper, procuraríem de poder-lo implementar el curs vinent.

A mesura que n'anirem obtenint resultats, de totes dues actuacions, us n'anirem informant, evidentment.

dimarts, 20 de desembre del 2011

Concert de Nadal 2011

Diumenge dia 18 de desembre, a les 12, es va celebrar a la sala gran del Centre Cultural de Can Costa i Font de Taradell el concert de Nadal d'enguany de l'Escola de Música Municipal del poble.

L'orquestra de corda va mostrar els avenços significatius que s'han produït aquest darrer any. També vam poder valorar la feina dels grups corals, la darrera intervenció dels quals us oferim a continuació.Cal esmentar que durant el concert, es van recollir 282,01€ per a La Marató que TV3 celebrava el mateix dia.

divendres, 16 de desembre del 2011

Reunió del Patronat del dia 15 de desembre

El dia 15 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, es va celebrar, a l'escola, la reunió del Patronat de la Fundació de l'Escola de Música Municipal de Taradell, amb l'assistència de tots els seus membres.

Després de llegir-se i aprovar-se l'acta de la reunió anterior, es va procedir a seguir l'ordre del dia, que consistia a presentar l'estat de comptes i de tresoreria, amb la previsió del tancament d'any i dels primers mesos de l'any vinent, fins a finals del curs. També hi havia sobre la taula la valoració de la proposta del programa de beques que va aprovar la darrera assemblea de l'Ampa.

Abans, però, de la presentació de les graelles amb l'estat de comptes i les previsions, es va fer conèixer que, tal com havíem sol·licitat en la darrera reunió, s'havia consultat un assessor sobre l'obligatoritat de la presentació d'una auditoria de l'estat de comptes de l'escola. Sembla que només hi estan obligades aquelles fundacions que presenten un pressupost molt més elevat que la nostra. De totes maneres, i també complint allò que s'havia acordat, es va fer arribar la darrera presentació de l'estat de comptes que l'escola havia presentat a la inspecció d'hisenda.

Pel que fa a l'estat de tresoreria actual, es van presentar els números amb les aportacions actuals de les famílies, que representen un 46'55% de les despeses del 2011, i es van fer dues previsions per al 2012: una comptant amb l'aportació de 460 € per alumne matriculat i una altra comptant que aquesta aportació del Departament d'Ensenyament encara es rebaixi més, fins als 300 € que apunten algunes informacions of the record. En el primer cas, l'aportació de les famílies seria del 49,98 % i, en el segon, del 55'41%. Tant en una previsió com en l'altra, no es contempla cap apujada de nou de l'aportació familiar.

Aquesta apujada del percentatge de l'aportació de les famílies sense que s'hagi de produir un augment de les aportacions a través de les matrícules i de les quotes s'explica perquè en les previsions ja es contempla una aportació extraordinària de 30.000 € de l'ajuntament i també una reducció de les despeses generals, algunes de les quals encara estan en fase de negociació, però.

Al final del procés, confiem que al llarg del 2012 s'haurà anat eixugant bona part del dèficit que s'arrossegava dels resultats dels exercicis del període 2009-2010 i que el fons de provisió de la fundació no haurà desaparegut del tot i podrà tornar a recuperar-se lentament. Això sí, comptant que els reajustaments interiors arribin a bon port i la retallada del Departament no arribi als 300 €, perquè, si no, la recuperació i l'eixut s'haurà d'anar postposant a anys posteriors. Així mateix, si les aportacions provinents de la Generalitat es retarden més exageradament encara que ara, a partir de la fi de curs de l'any vinent la viabilitat de l'escola tornaria a posar-se en un estat d'alt risc, com el que hem pogut superar.

Si tot va segons les previsions -comptant les dues de l'any vinent, la versió optimista i la pessimista- les aportacions econòmiques al manteniment de l'escola municipal quedarien, si més no durant aquesta fase punyent de les retallades en els ensenyaments musicals, repartides entre un 55 i un 57 % d'aportacions directes de les famílies i un 43 i un 45 % d'aportacions mitjançant l'administració dels impostos, entenent-hi la suma de l'administració municipal i autonòmica.

Per ara, tal com va manifestar la darrera assemblea, seguirem el parer de no promoure cap revisió de l'estatus quo consegüent fins que la situació no surti de l'excepcionalitat per instal·lar-se a la permanència.

En la mateixa reunió del Patronat, i com a conseqüència del dèficit que s'arrossegarà tant amb una previsió com en l'altra, i perquè la provisió del fons fundacional no arribés a desaparèixer, però sobretot perquè la data d'ingrés de l'aportació de la Generalitat no està fixada, va aprovar-se la sol·licitud d'un crèdit sindicat per l'import de 20.000 € per tal de poder assegurar al professorat i el personal el cobrament mensual de les seves nòmines.

Després va valorar-se la proposta del programa de beques que va presentar l'Ampa, a fi d'estimular l'esforç de l'excel·lència i la igualtat d'oportunitats, i que hi ha penjada en aquest mateix bloc. Tots els membres del Patronat van valorar-la positivament, assumint-la com a pròpia. Va discutir-se'n la valoració econòmica, que també hi vam aportar, i també va ser valorada positivament. Com que, doncs, el programa de beques quedava assumit com a projecte del Patronat, va creure's convenient, per assentiment de tots els membres, que tant el redactat del programa i les seves condicions, com la seva viabilitat econòmica es deixés a la consideració i estudi de cada estament representat per tal que cadascú hi pugui aportar les millores que consideri convenient.  De la mateixa manera, es va aprovar per assentiment que es procuraria que el projecte es pugués endegar a partir de la propera reunió del Patronat, on se sotmetrà a votació amb les aportacions de tots els seus membres.

divendres, 9 de desembre del 2011

Reunió del Patronat el dia 15 de desembre

Per a dijous vinent, 15 de desembre de 2012, a 2/4 de 8 del vespre, a l'Escola de Música, hem rebut la convocatòria de la reunió del Patronat on se'ns informarà "de com està la situació econòmica de l'escola i com tancarem l'any" (sic).
Hem demanat que s'inclogui en l'ordre del dia la consideració del programa de beques que vam aprovar a la darrera assemblea, el projecte del qual teniu penjat en aquest mateix bloc i del qual podeu obtenir una còpia si hi cliqueu al damunt.
També hi presentarem la valoració econòmica que en aquella assemblea es va decidir d'adjuntar-hi per tal que tots els membres del Patronat puguin aportar-hi el seu parer i participació per afavorir que el projecte pugui tirar endavant amb el suport i l'entusiasme -confiem- de totes les parts implicades en la gestió de la nostra escola.
Us en continuarem mantenint informats.

dimecres, 30 de novembre del 2011

Primera actuació de la banda petita de l'Emut

La banda petita de l'Escola de música de Taradell va fer la seva primera actuació pública en el marc del 1r concert de cambra de l'escola d'aquest curs 2011-2012, celebrat el dimarts dia 29 de novembre a la sala petita de Can Costa. També hi van actuar els diversos combos i conjunts de l'escola i la Tarabanda, la banda dels grans, que està aconseguint l'objectiu d'esdevenir la banda del poble. Confiem que la nova fornada serveixi per consolidar-la i que els membres dels conjunts que ens van oferir un concert tan esperançador s'animin a engrandir-la. Com que se n'ha fet ressò el bloc del poble, us hi adrecem, perquè pogueu gaudir de les fotografies que hi publica: TaradellBloc

dimarts, 22 de novembre del 2011

Resum de l'assemblea del 21 de novembre

L'assemblea anual ordinària va començar a les 9 i 5' del dilluns dia 21 de novembre del 2011, al primer pis de l'escola de música, amb l'assistència d'un 20% dels associats.
Es va presentar l'estat econòmic de l'Ampa i es van donar les raons de l'existència de dos comptes. En un hi ha els ingressos dels 8 € anuals corresponents a les quotes dels membres de l'Ampa, i en un altre només hi ha la presència nominal dels membres indispensables de la junta i la de les responsables de la Banda de l'Escola de Música, la Tarabanda, que l'usen per als movimenst econòmics que poden tenir. Es va oferir a la Banda aquesta solució davant la necessitat que tenia disposar d'un lloc on registrar la donacions per a material que podien rebre ocasionalment de la seva activitat musical.

 En l'estat de comptes de l'Ampa, es va notificar la disponibilitat immediata d'una part dels diners i la disponibilitat d'una altra part corresponent al pagament de l'exercici de l'any passat que l'administració de l'escola, que és qui ingressa les quotes, anirà retornant al compte corrent de l'Ampa al llarg d'aquest exercici, juntament amb aquelles quotes que corresponen al curs que corre. Es van aprovar els números, que es van donar exactament i que estan a disposició de tots els membres de l'Ampa que així ho sol·licitin. Com no podria ser d'altra manera.

 En l'apartat de l'anàlisi de la repercusió de l'augment de les quotes en la priràmide de l'escola, es va presentar un estudi de les altes i de les baixes entre els alumnes d'abans de l'apujada i els de després. Aquest estudi també és a disposició de qualsevol membre de l'associació que demani de veure'l en detall. En resum, el promig de l'augment va ser d'un 17%, a banda de la disminució d'un 25% de l'hora d'algunes classes, sobretot d'instrument. Respecte dels alumnes que hi havia el curs 2010-2011, l'escola ha perdut 19 alumnes. Es destaca que la major pèrdua d'alumnes es va donar en aquelles franges que van rebre un major augment del percentatge de les quotes, en concret a partir d'un 20%. Al final, el número d'alumnes d'enguany, 142, representen un aprimament d'un 8% total perquè hi ha hagut un augment de la quantitat de matricules del curs més petit i barat, de sensibilització I, cosa que ha reduït la disminució total a 12 alumnes. Per famílies, hem passat de tenir 89 famílies amb fills a l'escola, a comptar amb 82. En l'històric de matriculació d'alumnes a l'escola de música de Taradell, en l'assemblea es va repassar i valorar el pas de 151 alumnes el 2006, 159 el 2007, 160 el 2008... als 153 el 2010-2012 i els 142 d'enguany. AL final es va posar en comú la interpretació de les dades i es va acordar de posar èmfasi en la defensa del perfil de l'escola com a centre d'irradiació de la cultura i dels coneixements musicals més enllà de l'oferta de l'activitat i la sensibilització musical per als més menuts. En aquest sentit, es va valorar positivament el seguiment dels estudis de Grau Mitjà i la presència i el foment del segon curs d'aquests estudios a la nostra escola. Cosa que facilita la continuació dels esrtudis i les aptituds musicals als joves. Així mateix, es va acordar d'insistir en la cura de l'oferta musical per a les franges de població adulta del municipi i de la seva zona d'influència.

 Tot seguit es va presentar la proposta del programa de beques que els representants de les famílies defensaran en la propera reunió del Patronat de la Fundació de l'Escola per tal de sotmetre'l a la seva valoració, discussió i aprovació. Aquest programa s'adjunta a aquest resum. També es va presentar i raonar la valoració del cost econòmic d'aquest programa. Valoració que acompanyarà la presentació d'aquesta proposta al Patronat de la Fundació.

 Pel que fa al pla de consultes i participació, es va presentar la subscripció a aquest bloc de l'Ampa, coma via de recepció de les seves activitats. Es va acordar de demanar a les famílies que s'hi inscriguin mitjançant una campanya de boca a orella i mitjançant la insistència que en fem ara mateix. L'enllaç el teniu a l'encapçalament, just on us demana el vostre correu electrònic. D'aquesta manera, qualsevol membre de l'associació podrà estar al corrent de l'activitat que es va duent a terme. També es va presentar la versió d'aquest bloc per als mòbils o smartphones. Així mateix, es va presentar l'accés a les consultes via enquestes, que s'aniran plantejant mitjançant aquest mateix bloc per tal de poder conèixer el parer dels associats davant de qualsevol tema que pugui plantejar-se. Així, es podrà realitzar un intercanvi d'informació i d'opinió i es farà un pas més en la participació en la presa de decisions. Una primera mostra molt senzilla també es va activar just en acabar la reunió. Mostra que teniu aquí sota. Ben aviat penjarem aquí sota i a continuació de la proposta del programa de beques una enquesta per tal que els membres de l'Ampa puguin donar-hi el seu parer.

 En l'apartat de precs i preguntes, es va fer un repàs de l'activitat diària de l'escola i del seu grau de satisfació i es va acordar de demanar una reunió amb la direcció per parlar dels més belluguets. I després de decidir d'entre els voluntaris dels representants de les seves famílies que hi voldrien assistir i el membre de la junta de l'Ampa que els hi acompanyarà, es va aixecar l'assemblea a 2/4 d'onze tocats.

divendres, 18 de novembre del 2011

Assemblea anual

Dilluns dia 21, a les 9,  a l'Escola de Música 

 Assemblea de l'AMPA

Ordre del dia
  1. Aprovació de l'acta anterior
  2. Estat de comptes de l'AMPA
  3. Repercusions de l'apujada de quotes en la matriculació i en el perfil de l'escola
  4. Projecte de beques
  5. Pla de consultes i participació
  6. Precs i preguntes

   dilluns, 14 de novembre del 2011

   Aquest bloc, també al mòbil

   Continuant amb la tasca de facilitar als membres de l'Ampa de l'Escola de Música l'accés a la informació i estimular la participació, ara també podeu accedir a aquest bloc mitjançant el vostre telèfon mòbil o smartphone, sigui iPhone, Blackberry, Android...

   Només heu de buscar-nos, amb el vostre aparell de telefonia, en un cercador, Google o similar, escrivint: ampaemut (d'Associació de Mares i Pares de l'Escola Municipal de Música de Taradell) i us apareixerà el nostre enllaç.  Ah, i fer-nos arribar un correu de salutació, tampoc no estaria gens malament!

   Us hem d'informar que dimecres vinent, dia 16, ens trobem a Can Costa a les 9 per continuar preparant l'assemblea de dilluns dia 21. Hi podeu venir, és clar!

   dilluns, 7 de novembre del 2011

   Vam ser a la I Trobada de Saxos a Artés


   Dissabte dia 5 de novembre vam acompanyar els saxofonistes de l'escola a la I trobada de Saxos d'Artés. Hi va haver saxofonistes de més de 25 escoles de música; 4 de la nostra, amb les professores, la Laia Rovira que hi va ser tot el dia,  i la Dolça Albert, amb la seva filla, que hi va voler treure el cap malgrat gaudir de la baixa de maternitat, encara.

   No cal dir que les famílies vam fer de transportistes ben disposats i, sobretot, de públic, al concert de 2/4 de 7 de la tarda. Tant els petits, de primer i segon curs, com els mitjans i els més grans, de tercer, quart amb algun adult ens van oferir un repertori variat -sobretot de música de jazz de gran banda- que ens va plaure enormement. Més de 150 saxos tocant alhora fan un soroll que espanta el desànim!

   Com a mostra, pengem una filmació de l'actiuació dels mitjans, amb el Chattanooga Choo Choo, de Harry Warren i Marck Gordon, adaptat especialment per a saxos sols i una bateria.


    
   Més endavant us informarem de les altres trobades musicals on tenim previst d'assistir i col·laborar en el grau que convingui: la cantata de les esoles de música de la Catalunya central, la trobada orquestral de Més Música, la Contrabaixada... 


   dissabte, 5 de novembre del 2011

   L'Ajuntament pagarà la retallada de la Generalitat

   Tal com es pot llegir a la crònica de TaradellBloc referent al Ple municipal celebrat el dijous dia 3 de novembre del 2011, "repercutirà (sic) en les despeses de l'ajuntament" els 140 euros per alumne i any que la conselleria d'Ensenyament de la Generalitat s'ha quedat de la subvenció anual a l'Escola de Música.

   Tal com podeu llegir en l'extracte que reproduïm, no es concreta de quina manera ni amb quina quantitat "repercutrirà" aquesta retallada en els pressupostos municipals i, doncs, en l'aportació que fa el municipi als pressupostos de l'Escola de Música. No podem comptar tampoc, doncs, hores d'ara, si aquesta aportació servirà per disminuir l'augment extraordinari de l'aportació de les famílies en el manteniment de l'escola que han forçat les retallades del govern de la Generalitat.

   Continuem treballant-hi.

   "140 euros menys per alumne de l'escola de música  
   El ple també va aprovar acceptar la modificació de la subvenció del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l'escola de música, referent al curs 2010-2011. Les retallades han afectat aquest aspecte i dels 600 euros anuals per alumne, s'ha passat als 460. Per tant, són 140 euros menys que repercutirà en les despeses de l'Ajuntament. Lluís Verdaguer va afirmar que "hi haurà dèficit i l'Ajuntament hi haurem de ser".
   TaradellBloc

   dijous, 27 d’octubre del 2011

   Convocatòria de l'assemblea anual

   Dilluns 21 de novembre del 2011, a les 9 del vespre, a l'Escola de Música

   Assemblea anual

   Es convoquen els representants de les famílies i els alumnes adults a l'assemblea anual de l'Associació de Mares i Pares i Alumnes de l'Escola de Música de Taradell que se celebrarà el proper dilluns dia 21 de novembre a les 9 del vespre a l'escola amb el següent ordre del dia provisional:

   1. Aprovació de l'acta anterior
   2. Estat de comptes de l'AMPA
   3. Repercusions de l'apujada de quotes en la matriculació i en el perfil de l'escola
   4. Projecte de beques
   5. Pla de consultes i participació
   6. Precs i preguntes

   Esmenten la provisionalitat de l'ordre del dia perquè estem pendents dels resultats d'algunes gestions fetes referents al pla de viabilitat econòmica de l'escola i a la possibilitat de retocar a la baixa la càrrega pecuniària de les famílies. Com que es preveu que alguna d'aquestes gestions es resolgui en els propers dies, us en donarem notícia immediatament mitjançant aquest òrgan informatiu i la inclouríem o bé en algun punt de l'ordre del dia o bé en el de precs i preguntes.

   dimecres, 26 d’octubre del 2011

   I trobada de Saxos a Artés

   Ens n'anem a Artés amb els Saxos!

   El proper dissabte dia 5 de novembre, l'Ampa farà costat als alumnes i a les professores de saxofon de la nostra escola en el seu desplaçament a Artés, on participaran a la Ia Trobada de Saxos que organitza l'Escola Municipal de Música d'aquella població del Bages.

   Com hem fet altres vegades, les mares i pares ens posem a la seva disposició per tal que el nostre granet de sorra ajudi a l'èxit de la inciativa, perquè tenim els convenciment que si els nostres joves saxofonistes en tornen satisfets, la seva dedicació musical en sortirà reforçada.

   L'objectiu de la jornada és posar en contacte estudiants de saxo d'arreu per poder intercanviar experiències, participar en tallers diversos, assajar i tocar plegats. Hi haurà més de 140 saxofonistes de 26 escoles de música diferents.

   La jornada començarà a les 9 del matí amb un concert de benvinguda. A les 10 hi haurà un assaig per nivells fins a les 11, que s'esmorzarà. Fins a 2/4 d'1 hi haurà un assaig per nivells. De 2/4 d'1 a 2/4 de 2 es desenvoluparan els tallers temàtics al voltant de l'instrument i el seu món. Entre les 2 i les 4, hi haurà el dinar i temps lliure. Fins a 2/4 de 6 es farà l'assaig conjunt. Fins a les 6 es podrà degustar el berenar que ofereix l'organització, després es faran els darrers retocs del concert i a 2/4 de 7 tindrà lloc el concert de la 1a trobada de saxos a la sala 2 de Gener de la casa de cultura Cal Sitges.

   divendres, 7 d’octubre del 2011

   Preparant l'assemblea...

   En el marc de les reunions que la junta de l'Associació de Mares i Pares i Alumnes de l'Escola de  Música de Taradell duem a terme periòdicament, dimecres dia 5 ens vam trobar a Can Costa per preparar l'Assemblea anual ordinària.

   Tenim la previsió de fer-la a mitjan novembre i ja estem debatent i mesurant els temes que hi hauríem de tractar.

   Com que hi ha molts membres de l'associació que tenen coses a dir-hi, us anunciem que la propera reunió serà el proper dimecres dia 26 d'octubre a les 9 del vespre a Can Costa mateix.

   Només faltaria que no us hi convidéssim!

   Fins dimecres, doncs!

   dimarts, 6 de setembre del 2011

   Reunió del Patronat del dia 6 de setembre

   El dimarts dia 6 de setembre es va reunir el Patronat de la Fundació de l'Escola de Música a les 8 del vespre amb l'assistència de tots els seus membres: l'alcalde i president; la regidora d'ensenyament; l'assessor de l'ajuntament; el cap de la segona força amb representació municipal; el director de l'escola; els dos representants de les famílies i la gerent de la fundació.

   Un  cop llegida l'acta de la reunió anterior es va donar, com a únic punt de l'ordre del dia, la paraula als representants de les famílies, que van fer lectura dels punts aprovats a l'assemblea del dia anterior i que prèviament ja s'havien fet arribar a la secretaria del Patronat per al coneixement amb anterioritat de tots els seus membres (amb un termini molt apressat, cal reconèixer).

   Després de debatre abastament cada un dels punts, mantenint punts de vista sobre el context político-econòmic i de la seva gestió, que ha dut a la situació actual de l'escola, molt interessants, divergents i tanmateix enriquidors, es va passar a resoldre cada un dels punts individualment, resultant el que segueix:


   1.- Per què la previsió de fons del Patronat, que sembla ser que eren de 30.000 €, no s'ha destinat a eixugar el dèficit?
   • Els 30.000 € hi són i no s'han utilitzat, en previsió del desenvolupament dels pressupostos dels exercicis present i futurs immediats.

   2.- Veient que amb la proposta de compensació de la disminució de l'aportació del Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament aportaria un total aproximat del 20% dels pressupostos de l'Escola, l'Ampa demana que aquesta aportació municipal sigui del 33%.
   • Es va sotmetre a votació:  5 vots favorables a la demanda; 2 en contra.

   3.- Si hi ha una auditoria de l'estat de comptes de l'Escola, se'n sol·licita una còpia. Si no hi és, que el Patronat n'encarregui una.
   • Es demanarà assessorament sobre l'obligatorietat de l'auditoria. Si cal, s'efectuarà. Si no és obligatòria, es buscarà una manera de presentar els números facilitats a la inspecció i es recalca l'oferiment de l'accés en qualsevol moment a la consulta de qualsevol factura i estat dels comptes.

   4.- Les famílies consideren que assumeixen en escreix els ajustaments pressupostaris atès que també han d'assumir l'increment de quotes i la reducció horària.
   • Se'n pren nota.
   5.- Atès que l'increment de quotes redueix l'accés universal als estudis musicals, se sol·licita un programa de beques.
   • Es valora favorablement i es delega a una propera reunió l'aprovació de les propostes que l'articulin, aquest programa, i que  puguin presentar els diferents membres del Patronat.

   6.- Deixar constància de la queixa de la manera com s'ha gestionat la informació de la puja i reducció d'hores per part de l'escola.
   • Es recull.

   7.- Davant de la manca d'informació que es detecta amb les contradiccions que presenten els números explicats, a falta de tenir-los a mà per analitzar-los millor i dels resultats de l'auditoria esmentada, anunciar l'abstenció en qualsevol votació destinada a aprovar els pressupostos anunciats amb l'augment de quotes previst.
   • S'efectua la votació: 4 vots favorables; 3 abstencions.
   Finalment, vam presentar les conclusions que treiem de la reunió -aquestes que heu llegit- a la secretària, que es va oferir a fer-nos arribar tan aviat com li sigui possible, la còpia de l'acta ocficial que se sotmetrà a l'aprovació de la propera reunió del Patronat.

   En el torn de precs i preguntes, la representant de la regidoria d'ensenyament va llegir la carta que es farà arribar a les famílies en el sentit que amb l'estrena de les noves instal·lacions de l'escola de Sant Genís i Santa Agnès ha augmentat el flux d'entrades i de sortides de noies i nois i els impediments i el perill que representa l'aparcament i la circulació en el tros que hi ha de circulació amb prioritat invertida. És a dir, de preferència per als viannants. Va sol·licitar la col·laboració dels representants de les famílies de l'Escola de Música per tal que no s'aparqui en aquest espai i s'hi eviti tant com es pugui la circulació amb vehicles. Que es recomani anar a peu a l'escola.

   Ens hi vam prestar, com no podia ser d'altra manera.

   I sense res més, es va acabar la reunió a les 10 tocades.

   dilluns, 5 de setembre del 2011

   Assemblea del 5 de setembre

   Tal com vam convocar, el dilluns dia 5 de setembre es va celebrar l'assemblea de l'Ampa amb l'ordre del dia destinat a la discussió de l'estat econòmic de l'escola i de l'apujada de les quotes prevista per al curs 2011-2012.
   La reunió va començar amb la presència de la gerent de l'Escola i de l'equip directiu, format pel director i la cap d'estudis.
   Començada a les 8 i 10 del vespre, es va agrair la disponibilitat de la gerència per tal de presentar els números justificatius de l'apujada i se li va donar la paraula. Un cop feta la presentació justificadora de la necessitat de l'augment i de les explicacions pertinents, va prendre la paraula el director de l'escola que va explicar la reducció d'hores de classe per als alumnes.
   Un cop acabades les seves exposicions i explicacions de les preguntes formulades pels pares i mares assistents, se'ls va agrair novament la presència i va començar la reunió de l'Ampa pròpiament dita.
   Després d'una bona estona de debat a propòsit de les explicacions rebudes, es va acordar el següent:
   Demanar als representants de l'Ampa al Patronat de la Fundació de l'Escola de Música que sol·licitin la inclusió en l'acta de la propera reunió del que segueix:
   1.- Per què la previsió de fons del Patronat, que sembla ser que eren de 30.000 €, no s'ha destinat a eixugar el dèficit?
   2.- Veient que amb la proposta de compensació de la disminució de l'aportació del Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament aportaria un total aproximat del 20% dels pressupostos de l'Escola, l'Ampa demana que aquesta aportació municipal sigui del 33%.
   3.- Si hi ha una auditoria de l'estat de comptes de l'Escola, se'n sol·licita una còpia. Si no hi és, que el Patronat n'encarregui una.
   4.- Les famílies consideren que assumeixen en escreix els ajustaments pressupostaris atès que també han d'assumir l'increment de quotes i la reducció horària.
   5.- Atès que l'increment de quotes redueix l'accés universal als estudis musicals, se sol·licita un programa de beques.
   6.- Deixar constància de la queixa de la manera com s'ha gestionat la informació de la puja i reducció d'hores per part de l'escola.
   7.- Davant de la manca d'informació que es detecta amb les contradiccions que presenten els números explicats, a falta de tenir-los a mà per analitzar-los millor i dels resultats de l'auditoria esmentada, anunciar l'abstenció en qualsevol votació destinada a aprovar els pressupostos anunciats amb l'augment de quotes previst.
   Finalment, es demana de publicar aquests acords al blog de l'Ampa i trametre aquestes preguntes prèviament a la secretària del Patronat per tal de facilitar-ne les respostes.
   I sense temps per debatre res més, es va aixecar la reunió a les 10 i 20 fent constar l'agraïment una altra vegada a la presència inicial tant de la gerència com la direcció de la nostra Escola.

   dijous, 21 de juliol del 2011

   Reunió del Patronat del dia 2o de juliol

   El dimecres dia 20 de juliol va celebrar-se la reunió prevista del Patronat amb l'ordre del dia exposat.

   Amb l'assistència de tots els seus membres, es va llegir l'acta de la reunió anterior, segons la qual s'aprovaven les quotes del curs 2011-2012, que van signar els dos representants del grup de govern de l'ajuntament, l'assesor, el director de l'escola i la gerent, que hi té veu sense vot, que hi havien estat presents.

   Com a president del Patronat, l'alcalde de Taradell va exposar els resultats econòmics i els balanços de l'any 2010, el pressupost per al 2011, el pressupost del 2011 aplicant les noves quotes presentades com a provisionals, i el projecte de pressupost per al 2012 amb la mateixa projecció de quotes.

   Va presentar-se, també, l'estudi detallat, fet amb la col·laboració de la gerència, de les despeses del dia a dia de l'escola, amb un càlcul detallat del cost d'hora de classe i de l'hora d'utilització dels serveis de l'escola.

   De les respostes a les preguntes efectuades pels representants de les famílies després de la seva exposició, va inferir-se l'explicació de les pèrdues de l'exercici de l'any natural 2010, motivades, fonamentalment, per un desajustament entre el nombre d'alumnes preinscrits, matriculats i els que finalment van rebre la subvenció del Depertament d'Educació (a raó de 600 € cada un) -previsió no contemplada en els pressupostos d'aquell any-, i l'aplicació de la tercera fase de l'ajustament del conveni col·lectiu en el sou del professorat (14).

   Així mateix, en el mateix torn de preguntes, va semblar que s'havia produït una disminució dràstica de la provisió de fons de l'escola.

   Responent a les preguntes sobre les previsions, va notificar-se la davallada de la participació de l'actual Departament d'Ensenyament en el manteniment de l'escola, que oscil·laria entre un 10% i un 20% respecte de l'exercici del 2010. Per al 2011 la participació de la Generalitat ha estat d'uns 500 € per alumne matriculat de 4 a 18 anys. Participació que, a pregunta de les famílies, va definir-se com a universal, és a dir, sense marge ni relació amb resultats o qualssevol altres condicionants.

   Per pal·liar el desajustament pressupostari, la previsió per als pressupostos exposats del 2011 i del 2012 contempla repartir l'eixugament del dèficit en tres parts: l'augment progressiu de quotes per part de les famílies, un augment de la participació de l'ajuntament i un reajustament i optimització de les despeses de l'escola i del cost de l'hora lectiva.

   El significat concret d'aquest pla pel que fa a l'esforç familiar, als pressupostos municipals i a la didàctica va demostrar que l'urgència no podia imposar-se al debat i a la participació dels membres dels tres col·lectius implicats. El claustrede professors sembla que ha debatut i previst les conseqüències de l'ajust i és del parer que no afectarà als resultats qualitatius, i l'ajuntament ha de presentar la proposta als altres grups al ple municipal.

   Considerant els números que ens acabaven de mostrar, en què l'esforç global de les famílies acosta la seva participació en el sosteniment econòmic de l'escola al 50% del seu pressupost, considerant, també i sobretot, la repercusió de l'ajust en la didàctica i doncs, l'aprenentatge dels nostres fills i filles, els representats de les mares i pares i alumnes de l'escola vam sol·lcitar que no se sotmetés a votació aquells números atès que mancant-hi la necessària consulta i reflexió hi hauríem de votar negativament.

   Davant de la imminència de l'inici de curs, els representants de l'Ampa vam proposar que s'aprofités la convocatòria a la reunió habitual d'inici de curs que es fa amb els pares i mares i representants dels nous alumnes per convocar totes les famílies a una assemblea de l'Ampa que podria celebrar-se en acabat d'aquella reunió.

   Així mateix, demanant els números resultants de l'estudi de despeses concretes i de cost de serveis i d'hora de classe per tal de poder-los presentar, analitzar i discutir amb les famílies, la gerent de la Fundació va oferir-se a assistir a l'assemblea i presentar-los al començament de la mateixa.

   Va acordar-se que la propera reunió del Patronat se celebraria el dimecres dia 7 amb el punt de l'ordre del dia d'aprovació del pla presentat.

   Així doncs, la junta de l'Associació de Mares i Pares i Alumnes adults de l'Escola de Música de Taradell convoquen totes les famílies a l'Assemblea que se celebrarà el dilluns dia 5 de setembre a les 8 del vespre a l'escola per presentar, discutir i sotmetre a valoració i aprovació si s'escau el pla que aquí s'ha presentat sumàriament i que es mostrarà en el detall de què disposem en aquella reunió, doncs.

   dimarts, 12 de juliol del 2011

   Reunió del Patronat

   Dimecres dia 20 de juliol, a les 8, hi haurà la reunió del Patronat de la Fundació de l'escola de música

   "per parlar sobre la reducció de la subvenció de la Generalitat (ja sabem que serà un fet) i com pot afectar al funcionament de l’escola i el pressupost per l’any 2011"

   com diu la convocatòria.

   dilluns, 27 de juny del 2011

   Reunió de treball amb l'equip directiu

   El dilluns dia 27 de juny del 2011, a 2/4 de 8 del vespre, a l'escola, els membres de la junta de l'Associació de Mares i Pares i Alumnes de l'Escola de Música de Taradell es van reunir amb la direcció i la gerència de l'escola per parlar de les causes de la situació econòmica i de les estratègies i les solucions que poden seguir-se i aplicar-se.

   Es va acordar de celebrar una reunió del Patronat tan aviat com sigui possible, dins dels propers 15 dies preferentment, per tal de poder analitzar profundament i poder aportar possibles solucions davant de l'apujada de preus. Es va constatar la coincidència en la necessitat de mantenir les estratègies d'implicació de l'Escola de Música en el desenvolupament de l'educació i dels valors musicals per al conjunt de la població del municipi i es va fer palesa, també, la coincidència que hi havia unes franges d'alumnat de qui calia revisar el percentatge de l'apujada. En algun cas, la mateixa direcció i gerència ja s'havia adonat de la situació que es produïa i ja l'havia anotada per posar-la a consideració i revisió del patronat. D'altres franges es van apuntar possibilitats diverses i va acordar-se que d'aquestes i de les dades concretes i de les circumstàncies que havien desencadenat l'apujada se'n parlaria, s'analitzarien i s'hi buscarien mesures pal·liatives a la reunió del Patronat que totes les parts vam trobar convenient i positiva.


   dimarts, 21 de juny del 2011

   Apujada de preus del curs 2011-2012


   Resultats de la reunió deliberativa

   Dimarts dia 21 de juny del 2011, a les 9 del vespre, es va celebrar a l'Escola la reunió que havia convocat la junta de l'Ampa per parlar de l'apujada de preus.

   La vintena de famílies que ens hi vam trobar, vam poder escoltar tantes casuístiques, gairebé, com serveis ofereix l'escola.

   Després de debatre i analitzar la situació, es va acordar de demanar al president del patronat, l'alcalde del poble, el Sr. Lluís Verdaguer, que convoqui tan aviat com sigui possible una reunió del Patronat de la Fundació que gestiona l'Escola de Música de Taradell, amb un únic punt de l'ordre del dia que permeti de conèixer les raons de l'apujada.

   També es va acordar de fer saber a les famílies els resultats d'aquesta gestió mitjançant la seva publicació en aquest blog. Així mateix, va semblar que a través d'aquest blog i del correu electrònic de l'Ampa es podria posar les famílies al corrent de les gestions i fer les convocatòries de les reunions posteriors que poguessin derivar-se'n; si més no, durant el període estival de vacances escolars.   diumenge, 22 de maig del 2011

   Concert de la Tarabanda

   2a edició del Concert-vermut de la Banda de l'Escola de Música de Taradell


   Dissabte dia 21 de maig, a les 12 del migdia, la Tarabanda, la banda de l'Escola de Música de Taradell (EMUT) va celebrar la segona edició del Vermut-concert a la glorieta de la plaça de les Eres de Taradell.

   Com ja va fer l'any anterior, pel maig la Tarabanda ofereix als seus convilatans el repertori de l'any en un concert que pretén arrelar i convertir-se en un punt de trobada per a la gent del poble i de reemprendre les trobades pel carrer que encoratja la primavera.

   Enguany, en el repertori de música ben diversa, es va afegir a les caçons tradicionals de banda i txaranga, una sardana, la Maria de les Trenes, que, al costat del rag Peachering , que ja ens van oferir l'any passat, mostren una evolució molt interessant de la Tarabanda.