dimarts, 22 de novembre de 2011

Resum de l'assemblea del 21 de novembre

L'assemblea anual ordinària va començar a les 9 i 5' del dilluns dia 21 de novembre del 2011, al primer pis de l'escola de música, amb l'assistència d'un 20% dels associats.
Es va presentar l'estat econòmic de l'Ampa i es van donar les raons de l'existència de dos comptes. En un hi ha els ingressos dels 8 € anuals corresponents a les quotes dels membres de l'Ampa, i en un altre només hi ha la presència nominal dels membres indispensables de la junta i la de les responsables de la Banda de l'Escola de Música, la Tarabanda, que l'usen per als movimenst econòmics que poden tenir. Es va oferir a la Banda aquesta solució davant la necessitat que tenia disposar d'un lloc on registrar la donacions per a material que podien rebre ocasionalment de la seva activitat musical.

 En l'estat de comptes de l'Ampa, es va notificar la disponibilitat immediata d'una part dels diners i la disponibilitat d'una altra part corresponent al pagament de l'exercici de l'any passat que l'administració de l'escola, que és qui ingressa les quotes, anirà retornant al compte corrent de l'Ampa al llarg d'aquest exercici, juntament amb aquelles quotes que corresponen al curs que corre. Es van aprovar els números, que es van donar exactament i que estan a disposició de tots els membres de l'Ampa que així ho sol·licitin. Com no podria ser d'altra manera.

 En l'apartat de l'anàlisi de la repercusió de l'augment de les quotes en la priràmide de l'escola, es va presentar un estudi de les altes i de les baixes entre els alumnes d'abans de l'apujada i els de després. Aquest estudi també és a disposició de qualsevol membre de l'associació que demani de veure'l en detall. En resum, el promig de l'augment va ser d'un 17%, a banda de la disminució d'un 25% de l'hora d'algunes classes, sobretot d'instrument. Respecte dels alumnes que hi havia el curs 2010-2011, l'escola ha perdut 19 alumnes. Es destaca que la major pèrdua d'alumnes es va donar en aquelles franges que van rebre un major augment del percentatge de les quotes, en concret a partir d'un 20%. Al final, el número d'alumnes d'enguany, 142, representen un aprimament d'un 8% total perquè hi ha hagut un augment de la quantitat de matricules del curs més petit i barat, de sensibilització I, cosa que ha reduït la disminució total a 12 alumnes. Per famílies, hem passat de tenir 89 famílies amb fills a l'escola, a comptar amb 82. En l'històric de matriculació d'alumnes a l'escola de música de Taradell, en l'assemblea es va repassar i valorar el pas de 151 alumnes el 2006, 159 el 2007, 160 el 2008... als 153 el 2010-2012 i els 142 d'enguany. AL final es va posar en comú la interpretació de les dades i es va acordar de posar èmfasi en la defensa del perfil de l'escola com a centre d'irradiació de la cultura i dels coneixements musicals més enllà de l'oferta de l'activitat i la sensibilització musical per als més menuts. En aquest sentit, es va valorar positivament el seguiment dels estudis de Grau Mitjà i la presència i el foment del segon curs d'aquests estudios a la nostra escola. Cosa que facilita la continuació dels esrtudis i les aptituds musicals als joves. Així mateix, es va acordar d'insistir en la cura de l'oferta musical per a les franges de població adulta del municipi i de la seva zona d'influència.

 Tot seguit es va presentar la proposta del programa de beques que els representants de les famílies defensaran en la propera reunió del Patronat de la Fundació de l'Escola per tal de sotmetre'l a la seva valoració, discussió i aprovació. Aquest programa s'adjunta a aquest resum. També es va presentar i raonar la valoració del cost econòmic d'aquest programa. Valoració que acompanyarà la presentació d'aquesta proposta al Patronat de la Fundació.

 Pel que fa al pla de consultes i participació, es va presentar la subscripció a aquest bloc de l'Ampa, coma via de recepció de les seves activitats. Es va acordar de demanar a les famílies que s'hi inscriguin mitjançant una campanya de boca a orella i mitjançant la insistència que en fem ara mateix. L'enllaç el teniu a l'encapçalament, just on us demana el vostre correu electrònic. D'aquesta manera, qualsevol membre de l'associació podrà estar al corrent de l'activitat que es va duent a terme. També es va presentar la versió d'aquest bloc per als mòbils o smartphones. Així mateix, es va presentar l'accés a les consultes via enquestes, que s'aniran plantejant mitjançant aquest mateix bloc per tal de poder conèixer el parer dels associats davant de qualsevol tema que pugui plantejar-se. Així, es podrà realitzar un intercanvi d'informació i d'opinió i es farà un pas més en la participació en la presa de decisions. Una primera mostra molt senzilla també es va activar just en acabar la reunió. Mostra que teniu aquí sota. Ben aviat penjarem aquí sota i a continuació de la proposta del programa de beques una enquesta per tal que els membres de l'Ampa puguin donar-hi el seu parer.

 En l'apartat de precs i preguntes, es va fer un repàs de l'activitat diària de l'escola i del seu grau de satisfació i es va acordar de demanar una reunió amb la direcció per parlar dels més belluguets. I després de decidir d'entre els voluntaris dels representants de les seves famílies que hi voldrien assistir i el membre de la junta de l'Ampa que els hi acompanyarà, es va aixecar l'assemblea a 2/4 d'onze tocats.