divendres, 23 de desembre del 2011

Problemes de motivació i convalidacions a primària

Responent a la sol·licitud d'un grup de famílies dels més belluguets de l'escola, dimecres dia 21 de desembre, dues mares, en nom seu, van assistir a la reunió que d'una manera regular manté la junta de l'Ampa de l'Escola Municipal de Música de Taradell.

Es van llegir i debatre les demandes argumentades que exposaven les anotacions escrites per membres d'aquelles famílies i que les dues mares van poder explicar per pròpia experiència. Es va acordar de sol·licitar una reunió amb la direcció de l'escola per tal d'exposar-les-hi.

Com que fonamentalment, es tracta de facilitar i potenciar la motivació i la incentivació dels nens i les nenes per als estudis musicals, entre les raons de desmotivació i les actuacions d'incentivació debatudes, es va acordar, també, d'estudiar la viabilitat de les convalidacions dels estudis musicals que se segueixen a l'Escola de Música amb els que es fan als centres de primària del poble. Amb aquest objectiu, doncs, es va creure convenient de demanar a l'escola la informació necessària per tal de poder elaborar un estudi que ens pugui presentar la viabilitat del pla. Si els resultats presenten una predisposició favorable per part dels diversos agents implicatsper, procuraríem de poder-lo implementar el curs vinent.

A mesura que n'anirem obtenint resultats, de totes dues actuacions, us n'anirem informant, evidentment.