divendres, 27 de juliol del 2012

Preus del curs 2012-2013

Després de les darreres reunions del Patronat (18 de juliol) i amb les famílies (26 de juliol, a Can Costa) on es van justificar els resultats econòmics del 2010, 2011 i les previsions del 2012 i 2013 amb l'impacte de les retallades de l'aportació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al cost dels ensenyaments -que han passat de 600€per alumne i curs als 230€ anunciats per a enguany- , us presentem el llistat de preus de l'escola per al curs que encetarem el setembre, on hi ha inclosos els resultats de les mesures destinades a apaivagar l'efecte d'aquestes retallades i a facilitar la viabilitat de l'escola. L'esforç econòmic s'ha repartit entre els diferents agents implicats en el funcionament diari: famílies, ajuntament i professorat i en diversos ajustaments de la despesa corrent. 

Cliqueu-hi al damunt