dilluns, 27 de juny del 2011

Reunió de treball amb l'equip directiu

El dilluns dia 27 de juny del 2011, a 2/4 de 8 del vespre, a l'escola, els membres de la junta de l'Associació de Mares i Pares i Alumnes de l'Escola de Música de Taradell es van reunir amb la direcció i la gerència de l'escola per parlar de les causes de la situació econòmica i de les estratègies i les solucions que poden seguir-se i aplicar-se.

Es va acordar de celebrar una reunió del Patronat tan aviat com sigui possible, dins dels propers 15 dies preferentment, per tal de poder analitzar profundament i poder aportar possibles solucions davant de l'apujada de preus. Es va constatar la coincidència en la necessitat de mantenir les estratègies d'implicació de l'Escola de Música en el desenvolupament de l'educació i dels valors musicals per al conjunt de la població del municipi i es va fer palesa, també, la coincidència que hi havia unes franges d'alumnat de qui calia revisar el percentatge de l'apujada. En algun cas, la mateixa direcció i gerència ja s'havia adonat de la situació que es produïa i ja l'havia anotada per posar-la a consideració i revisió del patronat. D'altres franges es van apuntar possibilitats diverses i va acordar-se que d'aquestes i de les dades concretes i de les circumstàncies que havien desencadenat l'apujada se'n parlaria, s'analitzarien i s'hi buscarien mesures pal·liatives a la reunió del Patronat que totes les parts vam trobar convenient i positiva.


dimarts, 21 de juny del 2011

Apujada de preus del curs 2011-2012


Resultats de la reunió deliberativa

Dimarts dia 21 de juny del 2011, a les 9 del vespre, es va celebrar a l'Escola la reunió que havia convocat la junta de l'Ampa per parlar de l'apujada de preus.

La vintena de famílies que ens hi vam trobar, vam poder escoltar tantes casuístiques, gairebé, com serveis ofereix l'escola.

Després de debatre i analitzar la situació, es va acordar de demanar al president del patronat, l'alcalde del poble, el Sr. Lluís Verdaguer, que convoqui tan aviat com sigui possible una reunió del Patronat de la Fundació que gestiona l'Escola de Música de Taradell, amb un únic punt de l'ordre del dia que permeti de conèixer les raons de l'apujada.

També es va acordar de fer saber a les famílies els resultats d'aquesta gestió mitjançant la seva publicació en aquest blog. Així mateix, va semblar que a través d'aquest blog i del correu electrònic de l'Ampa es podria posar les famílies al corrent de les gestions i fer les convocatòries de les reunions posteriors que poguessin derivar-se'n; si més no, durant el període estival de vacances escolars.