dimecres, 13 de novembre del 2013

Recordeu que avui 
 
DIMECRES, 13 de novembre del 2013 a 2/4 10 del vespre a l’Escola de Música.

ASSEMBLEA ANUAL.

Es convoquen els representants de les famílies i els alumnes adults a
l’assemblea anual de l’Associació de Mares i Pares i Alumnes de l’Escola
de Música de Taradell que es celebrarà el proper dimecres 13 de novembre a
2/4 de 10 a l’escola amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Presentació de la Junta de l’AMPA
3. Resum del curs 2012-2013
4. Propostes pel curs 2013-14
5. Situació actual dins del context de la crisis
6. Estat de comptes
7. Torn obert de paraula