dissabte, 24 de desembre del 2011

En el transcurs de les nadales al carrer, la Tarabanda inaugura la nova Plaça!

El dissabte dia 24 de desembre, al matí, la Tarabanda va fer la inauguració popular de la nova Plaça de Taradell.

Els integrants de les bandes dels petits i dels grans de l'Escola Municipal de Música, s'havien unit amb la Tarabanda, que és la banda de música de l'escola i de Taradell, per interpretar nadales pels carres del centre urbà del poble.

Sorpresos, els vianants van aplaudir la inciativa de la banda de l'escola de música d'interpretar nadales pel carrer el dia abans de Nadal.  

Des de fa un parell d'anys, la Tarabanda porta a terme aquesta actuació pels carrers per animar el dia del Tió i la vetlla de Nadal amb la intenció d'esdevenir un acte genuí del poble.

Enguany, dues nadales sobretot -Cascabells i Jingle Rock-, van animar vianants i comerços i van moure una corrua força animada, entre els músics més joves, els més gradassassos i els pares i mares acompanyants que, a manera de camàlics desinteressats, afavoreixen la logística i converteixen la Tarabanda en més que un club d'estudiants de música.

Com a curiositat per a la història, la interpretació que van fer al damunt del nou paviment i enjardinat de la Plaça va significar la inauguració popular  de facto de les obres de remodelació d'aquesta plaça i del carrer del Joc de la pilota! D'aquesta inauguració casual i espontània, us n'oferim un vídeo. L'altre correspon a la interpretació efectuada a la cruïlla de la carretera de Montrodon amb el Passeig de Domènec Sert.
divendres, 23 de desembre del 2011

Problemes de motivació i convalidacions a primària

Responent a la sol·licitud d'un grup de famílies dels més belluguets de l'escola, dimecres dia 21 de desembre, dues mares, en nom seu, van assistir a la reunió que d'una manera regular manté la junta de l'Ampa de l'Escola Municipal de Música de Taradell.

Es van llegir i debatre les demandes argumentades que exposaven les anotacions escrites per membres d'aquelles famílies i que les dues mares van poder explicar per pròpia experiència. Es va acordar de sol·licitar una reunió amb la direcció de l'escola per tal d'exposar-les-hi.

Com que fonamentalment, es tracta de facilitar i potenciar la motivació i la incentivació dels nens i les nenes per als estudis musicals, entre les raons de desmotivació i les actuacions d'incentivació debatudes, es va acordar, també, d'estudiar la viabilitat de les convalidacions dels estudis musicals que se segueixen a l'Escola de Música amb els que es fan als centres de primària del poble. Amb aquest objectiu, doncs, es va creure convenient de demanar a l'escola la informació necessària per tal de poder elaborar un estudi que ens pugui presentar la viabilitat del pla. Si els resultats presenten una predisposició favorable per part dels diversos agents implicatsper, procuraríem de poder-lo implementar el curs vinent.

A mesura que n'anirem obtenint resultats, de totes dues actuacions, us n'anirem informant, evidentment.

dimarts, 20 de desembre del 2011

Concert de Nadal 2011

Diumenge dia 18 de desembre, a les 12, es va celebrar a la sala gran del Centre Cultural de Can Costa i Font de Taradell el concert de Nadal d'enguany de l'Escola de Música Municipal del poble.

L'orquestra de corda va mostrar els avenços significatius que s'han produït aquest darrer any. També vam poder valorar la feina dels grups corals, la darrera intervenció dels quals us oferim a continuació.Cal esmentar que durant el concert, es van recollir 282,01€ per a La Marató que TV3 celebrava el mateix dia.

divendres, 16 de desembre del 2011

Reunió del Patronat del dia 15 de desembre

El dia 15 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, es va celebrar, a l'escola, la reunió del Patronat de la Fundació de l'Escola de Música Municipal de Taradell, amb l'assistència de tots els seus membres.

Després de llegir-se i aprovar-se l'acta de la reunió anterior, es va procedir a seguir l'ordre del dia, que consistia a presentar l'estat de comptes i de tresoreria, amb la previsió del tancament d'any i dels primers mesos de l'any vinent, fins a finals del curs. També hi havia sobre la taula la valoració de la proposta del programa de beques que va aprovar la darrera assemblea de l'Ampa.

Abans, però, de la presentació de les graelles amb l'estat de comptes i les previsions, es va fer conèixer que, tal com havíem sol·licitat en la darrera reunió, s'havia consultat un assessor sobre l'obligatoritat de la presentació d'una auditoria de l'estat de comptes de l'escola. Sembla que només hi estan obligades aquelles fundacions que presenten un pressupost molt més elevat que la nostra. De totes maneres, i també complint allò que s'havia acordat, es va fer arribar la darrera presentació de l'estat de comptes que l'escola havia presentat a la inspecció d'hisenda.

Pel que fa a l'estat de tresoreria actual, es van presentar els números amb les aportacions actuals de les famílies, que representen un 46'55% de les despeses del 2011, i es van fer dues previsions per al 2012: una comptant amb l'aportació de 460 € per alumne matriculat i una altra comptant que aquesta aportació del Departament d'Ensenyament encara es rebaixi més, fins als 300 € que apunten algunes informacions of the record. En el primer cas, l'aportació de les famílies seria del 49,98 % i, en el segon, del 55'41%. Tant en una previsió com en l'altra, no es contempla cap apujada de nou de l'aportació familiar.

Aquesta apujada del percentatge de l'aportació de les famílies sense que s'hagi de produir un augment de les aportacions a través de les matrícules i de les quotes s'explica perquè en les previsions ja es contempla una aportació extraordinària de 30.000 € de l'ajuntament i també una reducció de les despeses generals, algunes de les quals encara estan en fase de negociació, però.

Al final del procés, confiem que al llarg del 2012 s'haurà anat eixugant bona part del dèficit que s'arrossegava dels resultats dels exercicis del període 2009-2010 i que el fons de provisió de la fundació no haurà desaparegut del tot i podrà tornar a recuperar-se lentament. Això sí, comptant que els reajustaments interiors arribin a bon port i la retallada del Departament no arribi als 300 €, perquè, si no, la recuperació i l'eixut s'haurà d'anar postposant a anys posteriors. Així mateix, si les aportacions provinents de la Generalitat es retarden més exageradament encara que ara, a partir de la fi de curs de l'any vinent la viabilitat de l'escola tornaria a posar-se en un estat d'alt risc, com el que hem pogut superar.

Si tot va segons les previsions -comptant les dues de l'any vinent, la versió optimista i la pessimista- les aportacions econòmiques al manteniment de l'escola municipal quedarien, si més no durant aquesta fase punyent de les retallades en els ensenyaments musicals, repartides entre un 55 i un 57 % d'aportacions directes de les famílies i un 43 i un 45 % d'aportacions mitjançant l'administració dels impostos, entenent-hi la suma de l'administració municipal i autonòmica.

Per ara, tal com va manifestar la darrera assemblea, seguirem el parer de no promoure cap revisió de l'estatus quo consegüent fins que la situació no surti de l'excepcionalitat per instal·lar-se a la permanència.

En la mateixa reunió del Patronat, i com a conseqüència del dèficit que s'arrossegarà tant amb una previsió com en l'altra, i perquè la provisió del fons fundacional no arribés a desaparèixer, però sobretot perquè la data d'ingrés de l'aportació de la Generalitat no està fixada, va aprovar-se la sol·licitud d'un crèdit sindicat per l'import de 20.000 € per tal de poder assegurar al professorat i el personal el cobrament mensual de les seves nòmines.

Després va valorar-se la proposta del programa de beques que va presentar l'Ampa, a fi d'estimular l'esforç de l'excel·lència i la igualtat d'oportunitats, i que hi ha penjada en aquest mateix bloc. Tots els membres del Patronat van valorar-la positivament, assumint-la com a pròpia. Va discutir-se'n la valoració econòmica, que també hi vam aportar, i també va ser valorada positivament. Com que, doncs, el programa de beques quedava assumit com a projecte del Patronat, va creure's convenient, per assentiment de tots els membres, que tant el redactat del programa i les seves condicions, com la seva viabilitat econòmica es deixés a la consideració i estudi de cada estament representat per tal que cadascú hi pugui aportar les millores que consideri convenient.  De la mateixa manera, es va aprovar per assentiment que es procuraria que el projecte es pugués endegar a partir de la propera reunió del Patronat, on se sotmetrà a votació amb les aportacions de tots els seus membres.

divendres, 9 de desembre del 2011

Reunió del Patronat el dia 15 de desembre

Per a dijous vinent, 15 de desembre de 2012, a 2/4 de 8 del vespre, a l'Escola de Música, hem rebut la convocatòria de la reunió del Patronat on se'ns informarà "de com està la situació econòmica de l'escola i com tancarem l'any" (sic).
Hem demanat que s'inclogui en l'ordre del dia la consideració del programa de beques que vam aprovar a la darrera assemblea, el projecte del qual teniu penjat en aquest mateix bloc i del qual podeu obtenir una còpia si hi cliqueu al damunt.
També hi presentarem la valoració econòmica que en aquella assemblea es va decidir d'adjuntar-hi per tal que tots els membres del Patronat puguin aportar-hi el seu parer i participació per afavorir que el projecte pugui tirar endavant amb el suport i l'entusiasme -confiem- de totes les parts implicades en la gestió de la nostra escola.
Us en continuarem mantenint informats.