divendres, 16 de desembre del 2011

Reunió del Patronat del dia 15 de desembre

El dia 15 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, es va celebrar, a l'escola, la reunió del Patronat de la Fundació de l'Escola de Música Municipal de Taradell, amb l'assistència de tots els seus membres.

Després de llegir-se i aprovar-se l'acta de la reunió anterior, es va procedir a seguir l'ordre del dia, que consistia a presentar l'estat de comptes i de tresoreria, amb la previsió del tancament d'any i dels primers mesos de l'any vinent, fins a finals del curs. També hi havia sobre la taula la valoració de la proposta del programa de beques que va aprovar la darrera assemblea de l'Ampa.

Abans, però, de la presentació de les graelles amb l'estat de comptes i les previsions, es va fer conèixer que, tal com havíem sol·licitat en la darrera reunió, s'havia consultat un assessor sobre l'obligatoritat de la presentació d'una auditoria de l'estat de comptes de l'escola. Sembla que només hi estan obligades aquelles fundacions que presenten un pressupost molt més elevat que la nostra. De totes maneres, i també complint allò que s'havia acordat, es va fer arribar la darrera presentació de l'estat de comptes que l'escola havia presentat a la inspecció d'hisenda.

Pel que fa a l'estat de tresoreria actual, es van presentar els números amb les aportacions actuals de les famílies, que representen un 46'55% de les despeses del 2011, i es van fer dues previsions per al 2012: una comptant amb l'aportació de 460 € per alumne matriculat i una altra comptant que aquesta aportació del Departament d'Ensenyament encara es rebaixi més, fins als 300 € que apunten algunes informacions of the record. En el primer cas, l'aportació de les famílies seria del 49,98 % i, en el segon, del 55'41%. Tant en una previsió com en l'altra, no es contempla cap apujada de nou de l'aportació familiar.

Aquesta apujada del percentatge de l'aportació de les famílies sense que s'hagi de produir un augment de les aportacions a través de les matrícules i de les quotes s'explica perquè en les previsions ja es contempla una aportació extraordinària de 30.000 € de l'ajuntament i també una reducció de les despeses generals, algunes de les quals encara estan en fase de negociació, però.

Al final del procés, confiem que al llarg del 2012 s'haurà anat eixugant bona part del dèficit que s'arrossegava dels resultats dels exercicis del període 2009-2010 i que el fons de provisió de la fundació no haurà desaparegut del tot i podrà tornar a recuperar-se lentament. Això sí, comptant que els reajustaments interiors arribin a bon port i la retallada del Departament no arribi als 300 €, perquè, si no, la recuperació i l'eixut s'haurà d'anar postposant a anys posteriors. Així mateix, si les aportacions provinents de la Generalitat es retarden més exageradament encara que ara, a partir de la fi de curs de l'any vinent la viabilitat de l'escola tornaria a posar-se en un estat d'alt risc, com el que hem pogut superar.

Si tot va segons les previsions -comptant les dues de l'any vinent, la versió optimista i la pessimista- les aportacions econòmiques al manteniment de l'escola municipal quedarien, si més no durant aquesta fase punyent de les retallades en els ensenyaments musicals, repartides entre un 55 i un 57 % d'aportacions directes de les famílies i un 43 i un 45 % d'aportacions mitjançant l'administració dels impostos, entenent-hi la suma de l'administració municipal i autonòmica.

Per ara, tal com va manifestar la darrera assemblea, seguirem el parer de no promoure cap revisió de l'estatus quo consegüent fins que la situació no surti de l'excepcionalitat per instal·lar-se a la permanència.

En la mateixa reunió del Patronat, i com a conseqüència del dèficit que s'arrossegarà tant amb una previsió com en l'altra, i perquè la provisió del fons fundacional no arribés a desaparèixer, però sobretot perquè la data d'ingrés de l'aportació de la Generalitat no està fixada, va aprovar-se la sol·licitud d'un crèdit sindicat per l'import de 20.000 € per tal de poder assegurar al professorat i el personal el cobrament mensual de les seves nòmines.

Després va valorar-se la proposta del programa de beques que va presentar l'Ampa, a fi d'estimular l'esforç de l'excel·lència i la igualtat d'oportunitats, i que hi ha penjada en aquest mateix bloc. Tots els membres del Patronat van valorar-la positivament, assumint-la com a pròpia. Va discutir-se'n la valoració econòmica, que també hi vam aportar, i també va ser valorada positivament. Com que, doncs, el programa de beques quedava assumit com a projecte del Patronat, va creure's convenient, per assentiment de tots els membres, que tant el redactat del programa i les seves condicions, com la seva viabilitat econòmica es deixés a la consideració i estudi de cada estament representat per tal que cadascú hi pugui aportar les millores que consideri convenient.  De la mateixa manera, es va aprovar per assentiment que es procuraria que el projecte es pugués endegar a partir de la propera reunió del Patronat, on se sotmetrà a votació amb les aportacions de tots els seus membres.