dijous, 21 de juliol del 2011

Reunió del Patronat del dia 2o de juliol

El dimecres dia 20 de juliol va celebrar-se la reunió prevista del Patronat amb l'ordre del dia exposat.

Amb l'assistència de tots els seus membres, es va llegir l'acta de la reunió anterior, segons la qual s'aprovaven les quotes del curs 2011-2012, que van signar els dos representants del grup de govern de l'ajuntament, l'assesor, el director de l'escola i la gerent, que hi té veu sense vot, que hi havien estat presents.

Com a president del Patronat, l'alcalde de Taradell va exposar els resultats econòmics i els balanços de l'any 2010, el pressupost per al 2011, el pressupost del 2011 aplicant les noves quotes presentades com a provisionals, i el projecte de pressupost per al 2012 amb la mateixa projecció de quotes.

Va presentar-se, també, l'estudi detallat, fet amb la col·laboració de la gerència, de les despeses del dia a dia de l'escola, amb un càlcul detallat del cost d'hora de classe i de l'hora d'utilització dels serveis de l'escola.

De les respostes a les preguntes efectuades pels representants de les famílies després de la seva exposició, va inferir-se l'explicació de les pèrdues de l'exercici de l'any natural 2010, motivades, fonamentalment, per un desajustament entre el nombre d'alumnes preinscrits, matriculats i els que finalment van rebre la subvenció del Depertament d'Educació (a raó de 600 € cada un) -previsió no contemplada en els pressupostos d'aquell any-, i l'aplicació de la tercera fase de l'ajustament del conveni col·lectiu en el sou del professorat (14).

Així mateix, en el mateix torn de preguntes, va semblar que s'havia produït una disminució dràstica de la provisió de fons de l'escola.

Responent a les preguntes sobre les previsions, va notificar-se la davallada de la participació de l'actual Departament d'Ensenyament en el manteniment de l'escola, que oscil·laria entre un 10% i un 20% respecte de l'exercici del 2010. Per al 2011 la participació de la Generalitat ha estat d'uns 500 € per alumne matriculat de 4 a 18 anys. Participació que, a pregunta de les famílies, va definir-se com a universal, és a dir, sense marge ni relació amb resultats o qualssevol altres condicionants.

Per pal·liar el desajustament pressupostari, la previsió per als pressupostos exposats del 2011 i del 2012 contempla repartir l'eixugament del dèficit en tres parts: l'augment progressiu de quotes per part de les famílies, un augment de la participació de l'ajuntament i un reajustament i optimització de les despeses de l'escola i del cost de l'hora lectiva.

El significat concret d'aquest pla pel que fa a l'esforç familiar, als pressupostos municipals i a la didàctica va demostrar que l'urgència no podia imposar-se al debat i a la participació dels membres dels tres col·lectius implicats. El claustrede professors sembla que ha debatut i previst les conseqüències de l'ajust i és del parer que no afectarà als resultats qualitatius, i l'ajuntament ha de presentar la proposta als altres grups al ple municipal.

Considerant els números que ens acabaven de mostrar, en què l'esforç global de les famílies acosta la seva participació en el sosteniment econòmic de l'escola al 50% del seu pressupost, considerant, també i sobretot, la repercusió de l'ajust en la didàctica i doncs, l'aprenentatge dels nostres fills i filles, els representats de les mares i pares i alumnes de l'escola vam sol·lcitar que no se sotmetés a votació aquells números atès que mancant-hi la necessària consulta i reflexió hi hauríem de votar negativament.

Davant de la imminència de l'inici de curs, els representants de l'Ampa vam proposar que s'aprofités la convocatòria a la reunió habitual d'inici de curs que es fa amb els pares i mares i representants dels nous alumnes per convocar totes les famílies a una assemblea de l'Ampa que podria celebrar-se en acabat d'aquella reunió.

Així mateix, demanant els números resultants de l'estudi de despeses concretes i de cost de serveis i d'hora de classe per tal de poder-los presentar, analitzar i discutir amb les famílies, la gerent de la Fundació va oferir-se a assistir a l'assemblea i presentar-los al començament de la mateixa.

Va acordar-se que la propera reunió del Patronat se celebraria el dimecres dia 7 amb el punt de l'ordre del dia d'aprovació del pla presentat.

Així doncs, la junta de l'Associació de Mares i Pares i Alumnes adults de l'Escola de Música de Taradell convoquen totes les famílies a l'Assemblea que se celebrarà el dilluns dia 5 de setembre a les 8 del vespre a l'escola per presentar, discutir i sotmetre a valoració i aprovació si s'escau el pla que aquí s'ha presentat sumàriament i que es mostrarà en el detall de què disposem en aquella reunió, doncs.

dimarts, 12 de juliol del 2011

Reunió del Patronat

Dimecres dia 20 de juliol, a les 8, hi haurà la reunió del Patronat de la Fundació de l'escola de música

"per parlar sobre la reducció de la subvenció de la Generalitat (ja sabem que serà un fet) i com pot afectar al funcionament de l’escola i el pressupost per l’any 2011"

com diu la convocatòria.