dilluns, 11 d’octubre del 2010

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Curs 2010-2011

Dilluns, 25 d'octubre del 2010
9 del vespre
Escola de música (a can Met)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior

2. Informació per part de la direcció de l'escola del pla d'estudis

3. Passem comptes
-Econòmics
-Activitats

4. Objectius de l'Ampa
-Modificació dels estatuts
-Informació sobre el Patronat de la Fundació
-Objectius

5. Torn obert de paraules.