dilluns, 27 de juny del 2011

Reunió de treball amb l'equip directiu

El dilluns dia 27 de juny del 2011, a 2/4 de 8 del vespre, a l'escola, els membres de la junta de l'Associació de Mares i Pares i Alumnes de l'Escola de Música de Taradell es van reunir amb la direcció i la gerència de l'escola per parlar de les causes de la situació econòmica i de les estratègies i les solucions que poden seguir-se i aplicar-se.

Es va acordar de celebrar una reunió del Patronat tan aviat com sigui possible, dins dels propers 15 dies preferentment, per tal de poder analitzar profundament i poder aportar possibles solucions davant de l'apujada de preus. Es va constatar la coincidència en la necessitat de mantenir les estratègies d'implicació de l'Escola de Música en el desenvolupament de l'educació i dels valors musicals per al conjunt de la població del municipi i es va fer palesa, també, la coincidència que hi havia unes franges d'alumnat de qui calia revisar el percentatge de l'apujada. En algun cas, la mateixa direcció i gerència ja s'havia adonat de la situació que es produïa i ja l'havia anotada per posar-la a consideració i revisió del patronat. D'altres franges es van apuntar possibilitats diverses i va acordar-se que d'aquestes i de les dades concretes i de les circumstàncies que havien desencadenat l'apujada se'n parlaria, s'analitzarien i s'hi buscarien mesures pal·liatives a la reunió del Patronat que totes les parts vam trobar convenient i positiva.