dilluns, 5 de setembre de 2011

Assemblea del 5 de setembre

Tal com vam convocar, el dilluns dia 5 de setembre es va celebrar l'assemblea de l'Ampa amb l'ordre del dia destinat a la discussió de l'estat econòmic de l'escola i de l'apujada de les quotes prevista per al curs 2011-2012.
La reunió va començar amb la presència de la gerent de l'Escola i de l'equip directiu, format pel director i la cap d'estudis.
Començada a les 8 i 10 del vespre, es va agrair la disponibilitat de la gerència per tal de presentar els números justificatius de l'apujada i se li va donar la paraula. Un cop feta la presentació justificadora de la necessitat de l'augment i de les explicacions pertinents, va prendre la paraula el director de l'escola que va explicar la reducció d'hores de classe per als alumnes.
Un cop acabades les seves exposicions i explicacions de les preguntes formulades pels pares i mares assistents, se'ls va agrair novament la presència i va començar la reunió de l'Ampa pròpiament dita.
Després d'una bona estona de debat a propòsit de les explicacions rebudes, es va acordar el següent:
Demanar als representants de l'Ampa al Patronat de la Fundació de l'Escola de Música que sol·licitin la inclusió en l'acta de la propera reunió del que segueix:
1.- Per què la previsió de fons del Patronat, que sembla ser que eren de 30.000 €, no s'ha destinat a eixugar el dèficit?
2.- Veient que amb la proposta de compensació de la disminució de l'aportació del Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament aportaria un total aproximat del 20% dels pressupostos de l'Escola, l'Ampa demana que aquesta aportació municipal sigui del 33%.
3.- Si hi ha una auditoria de l'estat de comptes de l'Escola, se'n sol·licita una còpia. Si no hi és, que el Patronat n'encarregui una.
4.- Les famílies consideren que assumeixen en escreix els ajustaments pressupostaris atès que també han d'assumir l'increment de quotes i la reducció horària.
5.- Atès que l'increment de quotes redueix l'accés universal als estudis musicals, se sol·licita un programa de beques.
6.- Deixar constància de la queixa de la manera com s'ha gestionat la informació de la puja i reducció d'hores per part de l'escola.
7.- Davant de la manca d'informació que es detecta amb les contradiccions que presenten els números explicats, a falta de tenir-los a mà per analitzar-los millor i dels resultats de l'auditoria esmentada, anunciar l'abstenció en qualsevol votació destinada a aprovar els pressupostos anunciats amb l'augment de quotes previst.
Finalment, es demana de publicar aquests acords al blog de l'Ampa i trametre aquestes preguntes prèviament a la secretària del Patronat per tal de facilitar-ne les respostes.
I sense temps per debatre res més, es va aixecar la reunió a les 10 i 20 fent constar l'agraïment una altra vegada a la presència inicial tant de la gerència com la direcció de la nostra Escola.