dijous, 27 d’octubre de 2011

Convocatòria de l'assemblea anual

Dilluns 21 de novembre del 2011, a les 9 del vespre, a l'Escola de Música

Assemblea anual

Es convoquen els representants de les famílies i els alumnes adults a l'assemblea anual de l'Associació de Mares i Pares i Alumnes de l'Escola de Música de Taradell que se celebrarà el proper dilluns dia 21 de novembre a les 9 del vespre a l'escola amb el següent ordre del dia provisional:

1. Aprovació de l'acta anterior
2. Estat de comptes de l'AMPA
3. Repercusions de l'apujada de quotes en la matriculació i en el perfil de l'escola
4. Projecte de beques
5. Pla de consultes i participació
6. Precs i preguntes

Esmenten la provisionalitat de l'ordre del dia perquè estem pendents dels resultats d'algunes gestions fetes referents al pla de viabilitat econòmica de l'escola i a la possibilitat de retocar a la baixa la càrrega pecuniària de les famílies. Com que es preveu que alguna d'aquestes gestions es resolgui en els propers dies, us en donarem notícia immediatament mitjançant aquest òrgan informatiu i la inclouríem o bé en algun punt de l'ordre del dia o bé en el de precs i preguntes.